Menu
X
GO

شرکت راهکارهای هوشمند رادمان با بهره گیری از ابزارهای نوین در صنعت بازار سرمایه، سعی در پیاده سازی انواع نرم افزارهای سفارشی و کاربردی بمنظور ارائه خدمات ویژه به شرکت های کارگزاری فعال در این حوزه نموده است .

صرف نظر از زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری معاملات در بازار سرمایه، کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت های نرم افزاری فعال (OMS) تقریبا در یک سطح می باشد و اغلب هیچ کدام از سیستم های موجود تمام نیازهای کارگزاری ها و مشتریان آنها را مرتفع نمی کنند.

نکته ی مهم این است که شرکت های کارگزاری دارای سطح کارکرد یکسانی نیستند. تعداد زیادی شرکت های کارگزاری کوچک و متوسط و نیز تعداد محدودی شرکت های بزرگ هستند ولی خدماتی که شرکت های OMS به مشتریان خود ارائه می دهند، تقریباً یکسان است. نیازهای یک شرکت کارگزاری بزرگ با نیازهای یک شرکت کارگزاری کوچک قابل مقایسه نیست.

با تمرکز روی موارد مطرح شده و در نظر گرفتن این که شرکت های کارگزاری در تلاش هستند تا به رشد پایداری از طریق افزایش تعداد مشتریان خود دست یابند، در همین راستا این شرکتها ناگزیرند زیرساخت های فنی و یک واحد توانمند و با تجربه از کارشناسان زبده را در اختیار داشته باشد تا علاوه بر مرتفع کردن نیازهای عمومی و تخصصی کلیه مشتریان، با تولید ابزارهای تخصصی و اختصاصی، در جهت ارائه خدمات مفید و همچنین تولید ارزش افزوده برای شرکت کارگزاری، گام موثری بردارند.

شرکت رادمان با درنظر گرفتن روندهای توسعه جهانی و حرکت بازار سرمایه و سایر شرکت های کارگزاری فعال در کشور ، مقابله ای موثر با تهدیدهای احتمالی شناسائی شده، در رشد و توسعه کارگزاری گامی موثر برخواهد داشت. سامانه های شرکت رادمان به نحوی تعریف و تنظیم شده اند که علاوه بر پوشش حداکثری نیازمندی های نرم افزاری در یک شرکت کارگزاری، بتواند آینده ای روشن پیش روی کارگزاری قرار دهد.